Η σωστή τοποθέτηση και η εγκατάσταση μηχανημάτων

Ξαφνικά ο αγαπημένος σας σκληρός ή το φλασάκι που δεν αποχωρίζεστε,

Η σκόνη που συσσωρεύεται στο επεξεργαστή, στο τροφοδοτικό και στη μητρική ενός υπολογιστή,

Αναλαμβάνουμε την επισκευή και την τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή: