Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (δικηγόρων) Αριθμ. 287α / 50Χ3 ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ (Κωδ. 0119)

Τιμή: 5,30€ τμχ   Για παραγγελίες επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (δικηγόρων) Αριθμ. 287 / 50Χ2 ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ (Κωδ. 0118)

Τιμή: 3,50€ τμχ   Για παραγγελίες επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

Βιβλίο εσόδων & εξόδων (Δικηγόρων κλπ) 50φύλλα  Αριθμ. 129 ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ (Κωδ. 0110)

Τιμή: 4,50€ τμχ   Για παραγγελίες επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

Δελτίο αποστολής - Τιμολόγιο  (πώλησης αγαθών) Αριθμ. 256α / 50Χ3 ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ (Κωδ. 0117)

Τιμή: 5,20€ τμχ   Για παραγγελίες επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

Απόδειξη Είσπραξης Αριθμ. 229 / 50Χ3 ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ (Κωδ. 0109)

Τιμή: 2,70€ τμχ   Για παραγγελίες επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%